iera-mitropolis-morfouΜὲ τὴ χάρη τοῦ Παναγάθου Θεοῦ ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 2012 Σεμινάριο γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, καθὼς καὶ ἄλλων τυχὸν ἐνδιαφερομένων κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. Στὸ Σεμινάριο διδάσκονται θέματα Λειτουργικά, Ποιμαντικά, Ἁγιολογικά, Ἀντιαιρετικά, Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης, καθὼς καὶ Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί, εἰδικώτερα, Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τῆς Κύπρου.

Ἕδρα τοῦ Σεμιναρίου εἶναι τὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπόλεως στὴν Περιστερῶνα. Ἐπὶ τοῦ παρόντος οἱ Συναντήσεις γιὰ τὰ Σεμινάρια γίνονται ἅπαξ τοῦ μηνός, καὶ ὡς τόποι Συναντήσεων τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2016-2017 ὁρίσθηκαν ἐναλλὰξ τὸ Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου καὶ ὁ ἱερὸς ναὸς τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν Περιστερῶνα. Ὑπεύθυνος τοῦ Σεμιναρίου εἶναι ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης Κυπριανὸς Μηλιδώνης (τηλ. 99349402).

Οἱ Συναντήσεις τοῦ τρέχοντος ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2016-2017 θὰ ἔχουν ὡς γενικὴ θεματικὴ τὸ δίτομο ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱεροθέου Βλάχου, «Ἐμπειρικὴ Δογματικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὶς προφορικὲς παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη», καὶ τὸ Πρόγραμμα ἔχει καθορισθεῖ ὡς ἀκολούθως:

1η Συνάντηση.

Εἰσηγητές:

α. Μητροπολίτης Μόρφου Κ. Νεόφυτος: Γενικὴ Εἰσαγωγὴ στὸ ὡς ἄνω ἔργο καὶ θέμα, μὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὸ πρόσωπο καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία.

β. Πρεσβύτερος Νεκτάριος Χατζημιχαήλ: «Δόγμα καὶ Ἠθική. Ἡ ἐμπειρία τῆς ἀποκαλύψεως. Οἱ φορεῖς τῆς ἀποκαλύψεως» (τόμος Α´, σελ. 102-269).

Ἡμερ.: 23.11. 2016 (Τετάρτη).
Τόπος Συνάντησης: Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου.

2η Συνάντηση.

Θέμα:«Ἡ θεολογία περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου» (τόμος Β´, σελ. 47¬-139).

Εἰσηγητής: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ.

Ἡμερ.: 19.12. 2016 (Δευτέρα).
Τόπος Συνάντησης: Ἱερὸς ναὸς Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος, Περιστερῶνα.

3η Συνάντηση.

Θέμα: «Ἡ δημιουργία καὶ ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου» (τόμ. Β´, σελ. 140-204).

Εἰσηγητής: Πρεσβ. Μιχαὴλ Νικολάου.

Ἡμερ.: 30.01. 2017 (Δευτέρα).
Τόπος Συνάντησης: Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου.

4η Συνάντηση.

Θέμα:«Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ (Γέννηση, Βάπτιση, Σταυρὸς καὶ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ)» (τόμος Β´, σελ. 205-242).

Εἰσηγητής: Ἀρχιμ. Κυπριανὸς Μηλιδώνης.

Ἡμερ.: 23.02.2017 (Πέμπτη).
Τόπος Συνάντησης: Ἱερὸς ναὸς Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος, Περιστερῶνα.

5η Συνάντηση.

Θέμα:«Ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ» (τόμος Β´, σελ. 245-280).

Εἰσηγητής: Οἰκον. Παναγιώτης Ματθαίου.

Ἡμερ.: 27.04.2017 (Πέμπτη).
Τόπος Συνάντησης: Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου.

6η Συνάντηση.

Θέμα: «Ἡ πνευματικὴ τελείωση τῶν Χριστιανῶν (Κάθαρση, φωτισμός, θέωση)» (τόμος Β´, σελ. 281-362).

Εἰσηγητής: Πρεσβ. Ἀθανάσιος Βουδούρης.

Ἡμερ.: 29.05.2017 (Δευτέρα).
Τόπος Συνάντησης: Ἱερὸς ναὸς Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος, Περιστερῶνα.

Οἱ Συναντήσεις ἀρχίζουν στὶς 6.00 μ.μ. καὶ περατοῦνται στὶς 8.00 μ.μ.

Ἀναμένεται ἡ θετικὴ ἀνταπόκριση καὶ παρουσία τῶν ἀγαπητῶν κληρικῶν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου καὶ τυχὸν ἄλλων ἐνδιαφερομένων στὰ Ἐπιμορφωτικά μας Σεμινάρια, ὅπου τίθενται καὶ συζητοῦνται ἐνδιαφέροντα θέματα ποιμαντικῆς ἐνημέρωσης καὶ τοποθέτησης.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου Ὀκτώβριος τοῦ 2016

Ἐπιμορφωτικὸ Σεμινάριο Κλήρου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου ἔτους 2016-2017

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Παναγάθου Θεοῦ ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 2012 Σεμινάριο γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, καθὼς καὶ ἄλλων τυχὸν ἐνδιαφερομένων κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. Στὸ Σεμινάριο διδάσκονται θέματα Λειτουργικά, Ποιμαντικά, Ἁγιολογικά, Ἀντιαιρετικά, Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης, καθὼς καὶ Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί, εἰδικώτερα, Ἐκκλησιαστικῆς...

30 Απριλίου 2017, Προσκύνημα - Εκκλησιασμός στην κατεχόμενη Βατυλή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Ιερά Αρχιεπισκοπή ανακοινώνει ότι η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Γεωργίου Βατυλής, το Κοινοτικό Συμβούλιο και όλα τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας Βατυλής καλούν τους συγχωριανούς και όλους τους πιστούς να προσέλθουν στο Προσκύνημα – Εκκλησιασμό την ερχόμενη Κυριακή, 30 Απριλίου 2017, το πρωί. Κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας θα...

30 Απριλίου 2017, Προσκύνημα - Εκκλησιασμός στο κατεχόμενο Έξω Μετόχι, Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Ιερά Αρχιεπισκοπή ανακοινώνει ότι η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Γεωργίου Έξω Μετοχίου, το Κοινοτικό Συμβούλιο και όλα τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας Έξω Μετοχίου καλούν τους συγχωριανούς και όλους τους πιστούς να προσέλθουν στο Προσκύνημα – Εκκλησιασμό την ερχόμενη Κυριακή, 30 Απριλίου 2017, το πρωί. Κατά τη διάρκεια της...

30 Απριλίου - 1 Μαϊου 2017, Εγκαίνια Ναού και Λειτουργίες - Κηρύγματα, Ιερά Μητρόπολις Ταμασού και Ορεινής

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ Την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Μαΐου 2017, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας θα τελέσει τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αποστόλου Ανδρέου και πάντων των εν τη ρωσική γη διαλαμψάντων Αγίων, που βρίσκεται στον περίβολο του Μεγάρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής στο Επισκοπειό. Ο Εσπερινός...

30 Απριλίου και 4-5 Μαΐου 2017, Λειτουργίες - Κηρύγματα, Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου

Την Κυριακή, 30 Απριλίου ε.έ, (Κυριακή των Μυροφόρων) ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος θα τελέσει τη θεία Λειτουργία και θα κηρύξει τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίας της Απολυτρώσεως, στην κοινότητα Καννάβια. Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Φώτιος Ἰωακείμ θα τελέσει τη θεία Λειτουργία...

30 Απριλίου - 5 Μαΐου 2017, Λειτουργίες - Κηρύγματα Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος την προσεχή Κυριακή 30 Απριλίου θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Παναγίας Παντανάσσης στη Χούλου. Τη Δευτέρα 1ην Μαΐου θα λειτουργήσει και κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Παναρέτου στην Κολώνη. Το εσπέρας της ίδιας ημέρα θα χοροστατήσει κατά τον εσπερινό και θα κηρύξει...

1 Μαΐου 2017, 07:00, Πρώτη Θεία Λειτουργία - Εορτή Αγίου Παναρέτου, Παρεκκλ. Αγίας Αγάθης και Αγίας Μαρίνας, Ι. Μ. Παναγίας Σαλαμιώτισσας, Σαλαμιού

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τέλεση της πρώτης Θείας Λειτουργίας στο παρεκκλήσι της Μονής μας που αφιερώθηκε στην Αγία Αγάθη και Αγία Μαρίνα. Η Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί για την εορτή του Αγίου Παναρέτου επισκόπου Πάφου τη Δευτέρα 1ην Μαΐου στις 7:00 π.μ.. Στη λειτουργία θα λειτουργήσει και θα κηρύξει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης...

5 Μαΐου 2017, 06:30, Όρθρος - Θεία Λειτουργία, Ι. Ν. Αγ. Σεργίου και Βάκχου, Κισσούσα

Στον Ιερό Ναό Αγίων Σεργίου και Βάκχου της κοινότητας Κισσούσας με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης την Παρασκευή 5 Μαΐου θα τελεσθεί όρθρος και Θεία Λειτουργία.