Οκτώβριος 2019 - Ιανουάριος 2020, Σεμινάρια με θέμα "Συμπεριφορές Εξάρτησης", Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού, Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου, Ακρόπολη

Αγαπητοί/Αγαπητές, To Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού ανακοινώνει το νέο σεμιναριακό του κύκλο για την περίοδο Οκτώβριος 2019-Ιανουάριος 2020 με θέμα "Συμπεριφορές Εξάρτησης". Θα πραγματοποιηθούν 7 Σεμινάρια με θέματα που αφορούν την οικογένεια και τα παιδιά. Θα απαντηθούν ερωτήματα και προβληματισμοί όπως: ...Τι είναι η εξάρτηση; Ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει Συμπεριφορές Εξάρτησης...

Κατηγορία Συνεδρίων

Σε αυτήν την κατηγορία μπορείτε να διαβάσετε ειδήσεις που αφορούν σε συνέδρια που διοργανώνονται από μητροπόλεις, μοναστήρια, ενορίες ή οργανωμένα σύνολα που δραστηριοποιούνται στον εκκλησιαστικό χώρο.